Brand Guidelines

Version 1.0

Updated 2023/06/28

Úvod

Toto je manuál vizuálnej identity pre značku Teach, ktorého cieľom je zaručiť, aby bola vizuálna komunikácia Teachu jednotná naprieč všetkými online aj offline kanálmi. Slúži ako príručka pre pracovníkov Teachu aj externých dodávateľov a je dôležité, aby ho dôsledne dodržiavali všetci, ktorí sa podieľajú na príprave vizuálnych materiálov.

Manuál nie je vyčerpávajúcou odpoveďou na všetky otázky a situácie. Obsahuje však pravidlá práce so základnými vizuálnymi elementmi značky.

Podobne ako značku, aj samotný manuál je potrebné pravidelne aktualizovať a prispôsobovať novým potrebám, aby tak dlhodobo spĺňal svoju funkciu pomôcky pre tvorbu nových či úpravu existujúcich vizuálnych formátov.

Manuál vypracovalo Büro Milk.

Cieľ vizuálnej identity

Cieľom vizuálnej identity je byť inšpiráciou, volaním a pozvaním novej generácie lídrov a líderiek k transformácii školstva a tak transformácii Slovenska.

Základné elementy značky

Základné elementy značky sú to, čo značku definuje, reprezentuje a robí nielen spoznateľnou, ale aj nezameniteľnou. Pri základných elementoch značky sa riadime týmito pravidlami:

  • Používame ich vždy, keď je to možné.
  • Používame ich výhradne v takej podobe, aká je predpísaná nižšie.

Základné elementy značky sú:

Logo a symbol

Logo je základným identifikačným prvkom značky.

Používame ho všade, kde je to možné, v predpísanej podobe.

Farby

Základná farebnosť slúži k rýchlemu rozpoznaniu značky a dopĺňa logo.

Nadpisové písmo

Nadpisové písmo Teach Headline je spolu s logom a farebnosťou dôležité pre identifikáciu značky.

Teach Pointer

Teach Pointer je doplnkovým identifikačným a odlišujúcim prvkom používaným v textovej, dekoratívnej alebo infografickej podobe.

Updated 2023/06/27

Farby

Základná farebnosť

Základná farebnosť slúži k rýchlemu rozpoznaniu značky a dopĺňa logo.

Teach Orange

HEX: #FF4C13
RGB: 255, 76, 19
CMYK: 0, 82, 93, 0
Pantone 2028 C

Dark Orange

HEX: #B82B00
RGB: 184, 43, 0
CMYK: 19, 91, 100, 11
Pantone 2350 C

Action Purple

HEX: #2E0090
RGB: 46, 0, 144
CMYK: 95, 100, 0, 0

Dark Green

HEX: #0F443A
RGB: 15, 68, 58
CMYK: 100, 50, 70, 30

Light Orange

HEX: #FFC0AC
RGB: 255, 192, 172
CMYK: 0, 33, 30, 0
Pantone 488 C

Light Purple

HEX: #AB99D3
RGB: 172, 153, 211
CMYK: 38, 43, 0, 0

Light Green

HEX: #11836D
RGB: 17, 131, 109
CMYK: 83, 25, 62, 9

Farby a ich význam

Oranžová

Oranžová – aktivačná farba slúži na inšpiráciu, provokáciu, oslovenie a pozvanie mladých ľudí do zapojenia sa do programu Teach.

Akčná purpurová

Purpurová slúži na CTA tlačidlá a informačné prvky v printe a digitále v oranžovej farebnej téme. Alternatívne sa dá použiť ako samostatná farebná téma na štruktúrovanie obsahu napr. na webe alebo v printe. V prípade Purpurovej témy sa ako akčná farba používa oranžová.

Tmavá zelená

Zelená je doplnková farba a dá sa použiť ako samostatná na vytvorenie zelenej farebnej témy na štruktúrovanie obsahu napr. na webe alebo v printe. V prípade Zelenej témy sa ako akčná farba používa purpurová.

Farebné témy

Updated 2023/08/17

Písmo

Nadpisové písmo

Teach Headline je nadpisové písmo, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vizuálnej identity

Textové písmo

Ako textové písmo používame Google font Lora v rezoch Regular, Bold, Italic a Bold Italic.

Písmená a čísla Teach Headline
Štylistické znaky písma Teach Headline
Ukážka práce so stylistickou sadou písma Teach Headline
Podporované znaky písma Teach Headline

Logo ligatúry

Teach Headline má na mieru vytvorené ligatúry všetkých potrebných lôg a ikon.

Mapa špeciálnych znakov obsiahnutých v písme Teach Headline

Práca s písmom

Príklad Hierarchie typografie
Povolená práca s písmom Teach Headline
Nepovolená práca s písmom Teach Headline

Updated 2023/06/28

Teach Pointer

Teach Pointer ako grafický prvok, ktorý je súčasťou vizuálnej identity má viacero foriem využitia. Je súčasťou písma. Slúži na vytváranie grafiky s použítím iba písma a farby. Zložitejšie grafiky je možné vytvárať v programoch pre grafický dizajn.

Grafika na mieru

Teach pointer rozdeľuje slová viet, nadpisov alebo sloganov do grafického bloku nadizajnovaného pre konkrétnu situáciu.

Pointer ako súčasť písma

Teach pointer rozdeľuje slová viet alebo nadpisov do grafického bloku napísaného pre konkrétnu situáciu. Pointer je súčasťou písma a jednotlivé dĺžky fungujú ako ligatúry.

Písmová štylizácia

Teach pointer je zapracovaný ako vizuálny element fungujúci v štylistickej sade písma Teach Headline.

Infografika a ďalšie využitie

Teach pointer môže byť využitý v infografike, ilustrácii alebo ďalších grafický prvkoch.

Pointer je súčasťou písma a jeho jednotlivé dĺžky fungujú ako ligatúry.
Pointer znaky písma Teach Headline: → ↘ ↓ ↙ ←

Nesprávne použitie pointera:

  1. Príliš dlhý text
  2. Príliš dlhý štylizovaný text
  3. Kombinovanie štylizované písma s pointerom
  4. Dlhý text s pointerom a štylizáciou písma
Nesprávne použitie pointera: Príliš dlhý text, príliš dlhý text napísaný v štylistickom sete, kombinovanie pointera so štylistickým textom, príliš dlhý text

Updated 2023/06/28

Aplikácie

Zopár ukážok aplikácie brandu na rôzne médiá

Práca s grafikou na mieru: Instagram story
Instaram Stories
Banner
Instagram post
Ukážka aplikácie brandu na web (nejde o finálny dizajn)
Ukážka aplikácie brandu na web (nejde o finálny dizajn)
Ukážka aplikácie brandu v rôzncyh farebnostiach
Ukážka aplikácie brandu v rôznych farebnostiach: Call to action farebnosti
Rollupy
Bannery
Email